Ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên xe điện ở ecopark

Hệ thống điện năng lượng mặt trời đôc lập 1 kW đã được Công ty Kỹ Thuật và thương mại BKE Việt Nam chuẩn bị lắp đặt trên các xe điện tại khu đô thị Ecopark, thành phố Hà Nội. Việc sử dụng điện năng lượng mặt trời sẽ giúp khu đô thị tiết kiệm chi phí điện năng trong hoạt động sản xuất, thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với xã hội.

 

Vị trí thực hiện dự án

  • Khu đô thị Ecopark, thành phố Hà Nội

Công suất đỉnh của hệ thống

  • 1 kW

Cấu hình hệ thống

  • 4 tấm điện năng lượng mặt trời (mono) công suất 250 W
  • 01 bộ inverter 1 kW (ABB)

Lợi ích hệ thống

  • Tiết kiệm chi phí điện năng trong hoạt động sản xuất.
  • Thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp đối với xã hội.
  • Nâng cao tín dụng xanh trên đầu sản phẩm tạo ra.

Hình ảnh thực tế:

 

Tổng đài chăm sóc toàn quốc: 090 242 1981 02462 534 553 bke-solar@bkevietnam.net

Top