Nhìn lại chặng đường một năm phát triển của BKE-Solar

Nhìn lại chặng đường một năm đầy biến động với những khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng của Covid 19, chúng ta đã đi qua khó khăn đưa điện mặt trời phủ sóng dọc Việt Nam, có mặt tại 34 tỉnh thành. 

 

Với nguồn năng lượng tích cực, những định hướng, những kế hoạch đã hoạch định cùng sự quyết tâm, BKE-Solar sẽ thành công hơn, phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai.

 

Cùng nhìn 1 năm qua với những thành tựu đáng ghi nhận của BKE-Solar.

 

Tổng đài chăm sóc toàn quốc: 090 242 1981 bke-solar@bkevietnam.net

Messenger icon Top