Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, tăng 3% từ ngày 04/05/2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là: 1.920,3732 đồng/kWh từ ngày 4/5/2023, tương đương tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

 

Việc tăng giá bán điện được thực hiện căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 30/6/2017) quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; căn cứ văn bản số 304/BCT-ĐTĐL (ngày 27/4/2023) của Bộ Công thương về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

 

Cụ thể, EVN đã có Quyết định số 377/QĐ-EVN (ngày 27/4/2023) về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, EVN quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4/5/2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

 

 

 

 

Trước đó vào ngày 31/3/2023, Bộ Công thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN, theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg.

 

Kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và năm 2022 của EVN cho thấy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Điều này cũng dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN năm 2022 lỗ tới hơn 26.462 tỷ đồng./.

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân:

 

Trước đó, ngày 03/02/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là: 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

 

Khi có biến độ lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tổng đài chăm sóc toàn quốc: 090 242 1981 bke-solar@bkevietnam.net

Messenger icon Top